Kancelaria adwokacka
Ewelina Flak-Jabłońska

Solidna obrona, pewne rozwiązania – Twoje bezpieczeństwo w dobrych rękach!

Ewelina Flak-Jabłońska

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie:

Czy wiesz, że...?

W polskim prawie, obowiązek alimentacyjny nie dotyczy tylko dzieci. W niektórych sytuacjach, osoba może być zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz swojego byłego małżonka, rodziców, teściów, a nawet swoich rodzeństwa.

Czy wiesz, że...?

Według Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego w Polsce, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są zobowiązani do współżycia, wzajemnej pomocy oraz do wspólnego wychowywania dzieci.

Prawa rodzinnego

W tym:

 • Rozwód

 • Separację

 • Alimenty

 • Uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi

 • Wyrażenie zgody zastępczej przez sąd

 • Władzę rodzicielską

 • Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa

 • Podział majątku

Czy wiesz, że...?

W polskim prawie istnieje instytucja tak zwanej „escheat”, czyli sytuacji, gdy majątek nie ma właściciela. Po upływie odpowiedniego terminu przechodzi on na własność Skarbu Państwa.

Czy wiesz, że...?

„Skarga Pauliana” to jedno z najciekawszych i najbardziej unikalnych narzędzi w polskim prawie cywilnym. Pozwala ona wierzycielowi na uchylenie czynności prawnej dłużnika, który próbował w ten sposób uniemożliwić zaspokojenie roszczenia.

Prawa cywilnego

W tym:

 • O zapłatę

 • Zasiedzenie

 • Podział spadku

 • Zniesienie współwłasności

 • Zachowek

 • Stwierdzenie nieważności testamentu

 • Przyjęcie i odrzucenie spadku

Czy wiesz, że...?

Zasada nullum crimen sine lege (brak przestępstwa bez ustawy) – zgodnie z tą zasadą, czyn może być uznany za przestępstwo tylko wtedy, gdy został tak określony przez ustawę przed jego popełnieniem.

Czy wiesz, że...?

Polskie prawo karne wyróżnia przestępstwa umyślne i nieumyślne, ale nie przewiduje odpowiedzialności karnej za przestępstwa nieświadome.

Prawa karnego

Poprzez:

 • Udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego

 • Udział w czynnościach procesowych- przesłuchanie podejrzanego, świadka

 • Podejmowanie czynności obrońcy/pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego/oskarżyciela prywatnego w postępowaniu sądowym

 • Przygotowanie wniosków o odroczenie wykonania kary oraz o udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

Dodatkowo:

Udzielam porad prawnych, biorę udział w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami, przygotowuje pisma procesowe dotyczące postępowania sądowego jak i działań pozasądowych.

Ewelina Flak-Jabłońska

Kancelaria Adwokacka

Jestem adwokatem wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, numer wpisu WAW/Adw/7222. Ukończyłam Wydział Prawa Uczelni Łazarskiego oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w zakresie Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych oraz Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim dotyczące Pieniądza i Bankowości. Odbyłam szkolenia w Polskim Centrum Edukacji Prawnej dotyczące prowadzenia mediacji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w renomowanych kancelariach w Warszawie, w banku oraz w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej. Aplikację odbyłam pod patronatem Adwokat Magdaleny Czernickiej-Baszuk z którą współpracowałam prowadząc sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

Media

Sprawdź gościnne występy w mediach

Pytanie na śniadanie 13.04.2023

Niealimentacja – zaniżają dochody, przelewają symboliczne kwoty

Pytanie na śniadanie 14.10.2022

Więźniowie kredytu, czyli spłata kredytu a rozwód

Pytanie na śniadanie 15.09.2022

Czy teraz jest dobry moment, żeby wystąpić o większe alimenty na dziecko?

Pytanie na śniadanie 26.07.2022

Czy można rozstać się z klasą?

Pytanie na śniadanie 17.02.2022

Czy majątek małżeński zawsze jest równy?

Pytanie na śniadanie 19.01.2022

Opieka naprzemienna – czy na pewno dobra dla dziecka?

Dane kontaktowe

Adres

Ul. Widok 8 (piętro 5)
00-023 Warszawa

Email

ewelina.flak@adwokatura.pl

Telefon

603 542 687

Obserwuj