Oferta

 Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu:

  1. Prawa rodzinnego, w tym o rozwód, separację, uregulowanie stosunków między rodzicami i dziećmi, podział majątku dorobkowego, władzę rodzicielską, ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa;
  2. Prawa cywilnego, w tym o zapłatę, dział spadku, zachowek, stwierdzenie nieważności testamentu, przyjęcie i odrzucenie spadku;
  3. Prawa karnego poprzez udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego, udział w czynnościach procesowych- przesłuchanie podejrzanego, biegłego, świadka, sporządzanie środków odwoławczych, w tym apelacji i zażaleń, udział w czynnościach uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze warunków skazania bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk; wnoszenie wniosków o odroczenie wykonania kary oraz udzielenie przerwy w wykonaniu kary.

Udzielam porad prawnych, biorę udział w negocjacjach i mediacji pomiędzy stronami, przygotowuje pisma procesowe dotyczące postępowania sądowego jak i działań pozasądowych.

Kontakt

                       Ul. Widok 8 (piętro 5)
                       00-023 Warszawa
                       603 542 687
                       ewelina.flak@adwokatura.pl